Kupno mieszkania dzięki kredytowi hipotecznemu.

Kupno własnej nieruchomości to marzenie każdego człowieka. Własne mieszkanie daje poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Jednak zakup mieszkania nie jest łatwy, a koszty i formalności związane z transakcją niejednokrotnie przerastają przyszłych nabywców. Zakup mieszkania może nastąpić za gotówkę, jak również poprzez różnego rodzaju pożyczki. W kredycie należy uwzględnić wiele czynników, które zapewnią możliwość zamieszkania w wymarzonej posiadłości. Podliczając całkowite koszty związane z zakupem mieszkania należy uwzględnić koszty zakupu, koszty notarialne, jak również dopisać przewidzianą sumę pieniędzy na remont i urządzenie mieszkania. Dla osób, które nie posiadają gotówki, pozostaje zaczerpnięcie pożyczki. W przypadku chęci kupienia nieruchomości należy starać się o kredyt hipoteczny.

Czym jest kredyt hipoteczny? Jakie należy spełnić warunki, aby go uzyskać? Na co można przeznaczyć pożyczkę?

Kredyt hipoteczny, to długoterminowa pożyczka bankowa, która jest zabezpieczona hipoteką na rzecz banku, w razie niewywiązania się z ustalonych zobowiązań. Aby kredy mieszkaniowy był jak najbardziej opłacalny, ekonomiści obliczyli, iż powinien być rozłożony na maksymalnie 20 lat. Im dłuższy okres kredytowania, tym większe tworzą się odsetki.

Czym są odsetki kredytu?

Odsetki kredytowe, to pewnego rodzaju opłata za zaciągnięty kredyt. Opłata ta regulowana jest przez kredytobiorcę i jest pewnego rodzaju wynagrodzeniem za użyczenie pieniędzy. Wysokość kredytu, a także opłat związanych z pożyczka jest różna i zależy od wielu czynników. Odsetki naliczane są za korzystanie z cudzego kapitału, a ich maksymalna wysokość ustalona jest przez Ministra Sprawiedliwości. Każdy bank ustala ofertę kredytową, w której wyróżnione są odsetki i ich wysokość, jak również dostosowywane są do wysokości pożyczki oraz okresu kredytowania.

Oprocentowanie i wysokość opłat kredytu zależne jest przede wszystkim od tzw. zmiennej stawki WIBOR, która ustalana jest na podstawie stóp zgłaszanych przez przedstawicieli innych banków – zmienna ta jest niezależna od innych czynników konkretny bank nie ma na nią wpływu. Kolejnym elementem, który wliczany jest do wysokości oprocentowania jest stała marża banku, która ustala każdy pożyczkodawca indywidualnie. Jest to zysk dla banku, za udzielenie kapitału pożyczkobiorcy.

Jakie należy spełnić warunki, by uzyskać kredy hipoteczny?

Aby móc pożyczyć pieniądze od banku, na rzecz zakupu nieruchomości, należy spełnić wiele warunków, a także udowodnić, że jest się w stanie wywiązać z ustalonych założeń.
Najważniejszym wymogiem jest wkład własny. Wysokość wkładu własnego ustalana jest między stronami i może być zrealizowany za pomocą: gotówki, środkach zgromadzonych na kontach bankowych, oszczędności, premii gwarancyjnej czy wartości rynkowej działki. Aby móc uzyskać kredyt należy również posiadać wysokie zarobki, jak również wykazać stały dochód. Ważnym dla banku jest również udowodnienie wiarygodności, poprzez ukazanie spłat innych zobowiązań wobec banku.