Na etapie projektowania kierownik projektu budowlanego będzie również współpracować z zespołem projektowym w celu uzyskania wszelkich pozwoleń i uprawnień niezbędnych do projektu. Ta część samego procesu może zająć miesiące lub lata, w zależności od projektu. Jednocześnie poruszanie się po procesie wydawania pozwoleń i uprawnień jest obszarem, na którym koncentruje się wiedza specjalisty kierownika projektu budowlanego. Poruszanie się po labiryncie federalnych, stanowych i lokalnych przepisów regulujących projekty budowlane i szukanie uprawnień w razie potrzeby wymaga dogłębnego zrozumienia lokalnych ram prawnych i sposobów ich przemieszczania się. Fazy ​​zakupu i budowy projektu są tym, co większość ludzi uważa za podstawowe elementy projektu budowlanego,

14 października 2019 admin , ,